Godkänd bilverkstad är en branschstandard som ska säkerställa att verkstäder är seriösa. Bilhallen i Mjölby AB var en av de första som blev certifierade, i November 2019.

Godkänd Bilverkstad (GBV) är ett gemensamt branschinitiativ mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga att utföra fackmässiga servicearbeten och reparationer på person- och transportbilar.

En Godkänd Bilverkstad säkerställer en kvalité och kravstandard som branschen skapat tillsammans med Konsumentverket. Kravstandarden bygger på regelbundna stickprovskontroller, samt en årlig kontroll av verkstaden. Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt, av godkända externa kontrollföretag.

En Godkänd Bilverkstad är en seriöst arbetande verkstad som följer lagar, regler och utför arbetet fackmässigt, allt för din bil ska fungera trafiksäkert och miljömässigt som tillverkaren har bestämt.

En Godkänd Bilverkstad följer branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor (branschöverenskommelse mellan branschen och Konsumentverket) och Allmänna reklamationsnämndens beslut, samt lämnar garanti på utfört arbete och reservdelar enligt gällande villkor.

Att välja en bilverkstad som uppfyller denna kvalitetsstandard är ett hållbart och tryggt verkstadsval för dig och din bil.

Vad innebär det för dig som kund?
Vi förbättrar oss ständigt i frågor som rör kvalitet, miljö och säkerhet. Samtidigt vill vi att du känner pålitlighet, tydlighet och säkerhet när du lämnar in bilen till vår verkstad.
Pålitlighet: Bygger på god service och kompetens i att utföra arbetet på rätt sätt. Vi följer de lagar, regler och rekommendationer som råder inom branschen.
Tydlighet: Vi informerar alltid om vad som ingår i priset och går igenom arbetet som utförts.
Säkerhet: Vi har tydliga rutiner och försäkringar för din bil. Vi främjar en hälsosam arbetsplats och tar ansvar för vår miljöpåverkan.

Mer information om GBV finns på hemsidan; www.godkandbilverkstad.se

SFVF(Sveriges Fordonsverkstäders Förening) är en branschförening för seriösa och professionella verkstäder.

Autoexperten står bakom GBV

 

Läs mer om vår verkstad i Mjölby